Life, Uncategorized

I AM FORGIVEN

Yes, I am free, I am forgiven!

We are born sinners, we live a life of sinners, until we met HIM and we realise that Jesus actually died for us and washed away our sins. And all He wants in return is to believe.

I lived 15 years not knowing Jesus, not knowing that he have done so much more me.

I became a Jesus follower when I was 15 years old, Someone took me to an amazing Church called Greater Grace Brasov. There I’ve received God in my heart and I accepted him like my saviour!

Accepting him, I’ve received eternal life, I know I am going to heaven when my body dies.

BUT I AM FORGIVEN BY THE GRACE OF GOD!

1 John 1:9 says ”If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness”.

Unconditional love, God let his son to die on earth for our sins, isn’t this amazing and unconditional love?

I am forgiven, but doesn’t mean I do not sin anymore, I do, because I still have my own nature which wants to her own will, we are tempted and live in our flesh. But having Holy Spirit is something that reminds me that I am forgiven and I have to go back to God and pray, stay in silence and listen to his words! And he is so GOOD to me.

Even though we are forgiven doesn’t mean that we can sin every day knowing He died for our sins, no, is not about this!

Believe in God, have faith, read the bible and know that you are FORGIVEN!

JOHN 3:16

Traducere în română

SUNT IERTAT

Da, sunt liberă de păcat!

Suntem născuți păcătoși, trăim o viață de păcătoși, și asta până când îl întâlnim pe Isus, și realizăm că Isus a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Și tot ceea ce vrea Isus în schimb, este să avem credință în El, să credem!

Eu am trăit 15 ani făra să-L cunosc pe Isus, fără să știu ce a făcut El pentru mine.

Când aveam 15 ani, cineva m-a luat într-o duminică dimineața la Biserică, așa am cunoscut Biserica Mărețul Har Brașov. Acolo am cunoscut cuvântul lui Isus, am fost botezată în 2015, și mai mult mi-am dat seama de iertarea primită de la Dumnezeu.

De asemenea, L-am acceptat pe Isus ca salvator al meu, acceptandul-L am primit viața veșnică, când corpul meu va murii, eu știu ca voi ajunge în rai.

DAR CEL MAI IMPORTANT SUNT IERTATĂ!

În 1 Ioan1:9 este scris: ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire’‘.

Iubire necondiționată, Dumnezeu și-a lăsat fiul să moară pentru păcatele noastre, pentru a ne salva pe noi de la Iad, așadar oricine crede in El, și își mărturiseșete păcatul va primi viața veșnică în Rai. Nu este asta iubire necondiționată din partea lui Dumnezeu?

Eu sunt iertată dar asta nu înseamnă că pot păcătuii în fiecare zi, gândindu-mă că Isus a murit pentru păcatele mele, nu așa funcționează.

Odată ce devii creștin, spălat de păcate, tot mai avem în noi firea veche păcătoasă, cea care încă are pofte, ne tentează și vrea să trăiască fără Isus, dar având Duhul Sfânt în noi ( și Duhul Sfânt nu este nimic magic, nu vorbim în limbi, etc) dar este ceva ce ne amintește de viața cu Isus, ca suntem iertați și orice păcat facem să mergem la Isus și El este vrednic și credincios să ne ierte și să ne dea o viață plină de bucurie, pace, în momentele noastre de tristețe.

Să avem credință, bucurie în Isus, știind că suntem iertați!

1 IOAN 3:16

Life, Uncategorized

PALM SUNDAY

Today, some people are celebrating the Easter, I wish them a blessed Easter! May god give you joy, hope from his abundance!

I will celebrate the Easter next week, because we follow the Orthodox Church, which they follow the Julian calendar. I am not an Orthodox but I am from Romania so I celebrate the same day the orthodox does. Is not important when we celebrate but its important to know what we celebrate, the meaning of the feast!

Now, what is Palm Sunday?

Well, Palm Sunday commemorates the entrance of Jesus into Jerusalem

(Matthew 21:1-9). Palm Sunday is the Sunday before Easter that begins the Holy Week. As Jesus rode a donkey into the town of Jerusalem a large crowd laid palm branches and their cloaks on the road, and the crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices ”Blessed is the king who comes in the name of the Lord”

Peace in heaven and glory in the highest”. I wish I was there to praise Jesus!

The HOLY WEEK

Sunday – Commemorates the entrance of Jesus into Jerusalem

Thursday – Jesus was arrested

Friday – His crucifixion

Jesus is the son of Good, he was born in Bethlehem, his earthly parents are Mary and Joseph.

God sent His only Child to die for us so that whoever believes in him to have eternal life, so that we can be with Him in the heaven.

Let’s just remember the meaning of Christ Resurrection!